(0454) 216 23 20
Sultan Selim Mahallesi Şair Can Sokak No:14 Kat:1 GİRESUN

Dask

Deprem kuşağında ve sürekli risk altında bulunan ülkemizdeki yapıları depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası,  tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta türüdür. Bu çerçevede DASK poliçesi yaptırmayanlar 27.03.2001 tarihinden itibaren, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak iddia edememektedirler.

 Ayrıca, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olan binalar için, kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem yapılmamaktadır. Ağustos 2012 de getirilen yeni uygulama ile konutlarda elektrik ve su aboneliğinin başlatılabilmesi için de DASK poliçesinin beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 DASK Poliçesi için Hangi Bilgilere İhtiyacınız Var?

 DASK poliçenizi yaptırmak için başvuracağınız sigorta şirketleri tarafından sizden istenecek bilgiler şunlardır;

 

* Adınız, adresiniz, telefonunuz

* Vergi kimlik numaranız ve T.C. kimlik numaranız

* Sigorta yaptıracağınız yerin açık adresi

* Tapu bilgileriniz (ada, pafta, parsel, sayfa no)

* Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası olarak belirlenmektedir.)

* Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir vb.)

* Binanın toplam kat sayısı

* Binanın mevcuttaki hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

* Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

 

DASK ile konutunuzu depreme karşı koruma altına alın!

Hemen başvur  

 

DASK Poliçe Bedeli Nasıl Belirleniyor?

 

Deprem sigortası yapılırken metrekare birim ücreti Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından belirlenmektedir ve sigorta poliçe bedelleri her sigorta şirketinde aynı olsa da ödenecek primler, bölgelerin ve yapıların risk derecelerine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Zorunlu deprem poliçesi prim tutarında şu 3 nokta belirleyici olmaktadır:

 

1) Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

 

2) Binanın yapı tarzı (betonarme- ahşap- kagir vb.),

 

3) Meskenin brüt yüzölçümü.

 

Bu bilgilere göre tespit edilen tutar doğrultusunda primler her yıl peşin olarak ödenmektedir. DASK ödemelerinin peşin olarak yapılmasının nedeni primlerin poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketleri tarafından Doğal Afet Sigortalar Kurumu’na yatırılıyor olmasıdır. Poliçe satışları sigorta şirketleri ve yetkili acenteler tarafından DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) adına gerçekleştirilmekte, bu nedenle şirketler arasında ödenecek primlerin hesaplanması açısından fark bulunmamaktadır.

 

Bir yıllığına yapılan ve her yıl yenilenmesi gereken DASK poliçelerinde yenileme esnasında indirim alınabilmektedir. DASK poliçesinin düzenlenebilmesi için tapu kaydı şart olmasına rağmen henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

Acentelikler
Acentelikler
Acentelikler
Acentelikler