(0454) 216 23 20
Sultan Selim Mahallesi Şair Can Sokak No:14 Kat:1 GİRESUN

Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkacak olan araçların yaptırmakla mükellef oldukları bir araba sigortası türüdür. Trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkmak mümkün olmadığı gibi, genelde senelik olarak yaptırılan bu sigortanın yeniletilmemesi ya da geç yeniletilmesi durumunda da araç sahibine ceza uygulanır. Bu cezalar, zorunlu trafik sigortası bulunmayan aracın trafik ekiplerince parka çektirilmesine (bağlanmasına) kadar gidebilmektedir. Ayrıca araca bağlı olarak çekilen römorklar da, insan taşımada kullanılmıyorsa çekicinin sigortası kapsamındadır.

Zorunlu trafik sigortası neleri kapsar

Zorunlu trafik sigortasının teminat altına aldığı durumlar ve limitleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Belirlenen teminat limitleri de, T.C. Resmi Gazetesi aracılığıyla yayımlanarak duyurulur. Hazine, teminat kapsamlarının belirlerken araç işletenlerin, araç sürücülerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu tarafından sayılan sorumluluklarına göre karar verir. Bu mimvalde belirlenen teminatlar:

Sağlık giderleri teminatı

Zorunlu trafik sigortası sağlık giderleri teminatı, meydana gelen bir trafik kazasında istenmeden sebep olunan bedeni zararların karşılanmasını amaçlar. Burada kriter, zarar verilen üçüncü şahsın eski sağlına kavuşmasıdır. Bu teminat kazaya karışan her bir üçüncü şahıs için sigortada belirtilen teminat limitleri dahilinde kullanılabilmektedir.

Maddi zararlar teminatı

Zorunlu trafik sigortası maddi zararlar teminatı, trafik kazasında üçüncü kişiler ait zarar gören araçlardaki hasarın sigorta poliçesinde yer alan limitler dahilinde karşılanmasına yönelik olarak poliçede yer almaktadır.

Sürekli sakatlık teminatı

Sürekli sakatlık teminatı, karışılan bir trafik kazası sonucunda üçüncü kişilere istenmeden verilen kalıcı bedeni zararlarının hem maddi hem de bedeni olarak tazmin edilebilmesi amaçlanır.

Vefat, ölüm ya da sürekli destekten yoksun kalma teminatı

Vefat, ölüm ya da sürekli destekten yoksun kalma teminatı meydana gelen trafik kazasında, vefat eden üçüncü şahsın ekonomik desteğinden yoksun kalanların uğradıkları maddi kaybın telafi etmeyi amaçlamaktadır.

Yukarıda sayılan trafik sigortası teminatları, poliçede belirtilen limitler çerçevesinde karşılanmaktadır. Bu limitleri aşan bir kaza olması durumunda araç sahibinin zarar verdiği araç ve kişilere yönelik hukuki sorumluluğu devam etmektedir.

Zorunlu trafik sigortası, tamamen üçüncü şahısları korumaya yönelik bir sigortadır. Bu sebeple, bir kaza durumunda sigortalının aracında meydana gelen hasarları karşılamaz. Fakat bazı sigorta şirketleri ek sigorta primleri koyarak arı teminat ile trafik sigorta kapsamının genişletilebilmesine sağlayabiliyorlar. Bu trafik sigortası artı teminatları arasında yangın ve çalınmaya karşı korunma, hukuksal yardım gibi ek güvenceler bulunmaktadır. Daha fazla teminat istenirse Kasko sigortası yaptırmak gerekir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

Acentelikler
Acentelikler
Acentelikler
Acentelikler